Kariera

Polityka kadrowa AGRANA

Jako austriacki producent towarów rolnych z 54 zakładami zlokalizowanych w 25 krajach na pięciu kontynentach, AGRANA stara się zapewnić swoim 8700 pracownikom ciekawe środowisko pracy, motywujący i sprawiedliwy system wynagrodzeń oparty na wydajności.

 

Współpraca i wzajemny szacunek są kluczowe dla stylu pracy zarządzania grupą. Dlatego każdego dnia, nasi pracownicy działają samodzielnie i odpowiedzialnie, podejmując decyzje, które są ważne dla przyszłego sukcesu i rozwoju naszej firmy.

Otwarta komunikacja i wymiana informacji na wszystkich szczeblach grupy są dla nas normą. Popieramy i zachęcamy naszych pracowników w celu wspierania rozwoju ich kariery.

 

Współpraca, jak również tolerancja i szacunek dla kultury korporacyjnej opartej na różnych kulturach, są kluczowymi aspektami zapewnienia satysfakcji z pracy naszych pracowników na całym świecie.